XC MICHAL

REGISTRACE   /   TRASA   /   STRAVA XC BAHNO

19.3. 2022 – 1. závod – XC Michal Sokolov

Prezence: od 09:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.
Start je na parkovišti Koupaliště MICHAL Sokolov; příjezd autem je možný z nedaleké dálnice K. Vary – Cheb : km 143 (možnost využití parkoviště v areálu). Vyhlášení výsledků proběhne v místě konání průběžně po dojezdu kategorií.
Parametry okruhu: Délka – 6,7 km, převýšení – 160 m.

Občerstvení

V ceně startovného je k dispozici balená voda a teplý čaj.

Samozřejmě bude připraveno spousta dobrot, na které jste u nás v Sokolově zvyklí… A to třeba Kofola, expresíčko, Plznička, Birell nealko, klobásky, svařáček, groček a pod.

Co je v ceně startovného?

 • Zapůjčení čipové technologie a rychlé elektronické zpracování výsledků.
 • Možnost stažení duplikátu diplomu na stránce s výsledky pro případ jeho poškození nebo ztráty.
 • Videozáznam průjezdu/průběhu závodníka cílem spolu s časem na cílové bráně.
 • Fotogalerie.
 • Pro vítěze jednotlivých závodů diplomy a medaile, za vítězství v seriálu diplomy a trofeje.
 • Pamětní samolepka.
 • Teplé a studené nápoje.

Ceny

Vítězové na prvních třech místech v jednotlivých závodech obdrží diplomy a medaile, umístění na prvních třech místech celkově ve všech kategoriích obdrží diplomy a trofeje.
V kategorii ELITE jsou mimo to vypsány prize money za celkové umístění v seriálu: 1. místo 1000,- Kč, 2. místo 800,- Kč, 3. místo 500,- Kč.
Kategorie A je při vyhlášení rozdělena na kluky a holky zvlášť. Děti bez umístění na „bedně“ dostanou účastnický list.
Nevyzvednuté ceny propadají pořadateli.
Závodníci mají nárok na cenu za celkové umístění, pokud se zúčastnili nejméně dvou závodů seriálu.

Ostatní

 • Závodníkovi bude při prezentaci zapůjčeno měřící zařízení – čip. Za neodevzdaný čip se platí 500,- Kč.
 • Papírová startovní čísla (bez čipu) obdrží pouze nejmladší děti (kat. A – MTB), u kterých se nevyhodnocuje čas jízdy, ale pouze pořadí dojezdu. Tato čísla je nutno v cíli vrátit.
 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratí, zejména v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Použití plášťů s hřeby (MTB) není povoleno.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Závodník (MTB), který má ztrátu jednoho a více okruhů je povinen umožnit bezpečné předjetí závodníkům s plným počtem okruhů a při předjíždění jim nijak nebránit a nepřekážet.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • Závod se jede (běží) na vlastní nebezpečí. Podmínkou (MTB) je přilba. Závodník bez přilby nebude vpuštěn na start.
 • Závodník je povinen absolvovat trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se pokyny pořadatelů.
 • Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A (MTB), není-li pořadatelem určeno jinak. V opačném případě hrozí diskvalifikace závodníka.
 • Všechny žádáme, aby využili doporučených parkovišť (viz mapy), abychom mohli zajistit konání závodů i příště.

Časový program

10:00 Canicross 1 okruh
10:30 Běh 1 okruh
11:15 B1, B2 1 okruh
12:00 E, ELITE, G  4 okruhy
12:15 A1, A2 vlastní trať
14:30 D1, I, K 3 okruhy 
14:30 C1, C2, D2, F, H, J, U 2 okruhy

Kategorie MTB

kategorie popis věk od – do okruhů
XC
startovné starty XC
A kluci a holky 7-10 let 2015-2012 zdarma 12:15
B1 žáci 11-14 let 2011-2008 1 70,- Kč 11:15
B2 žákyně 11-14 let 2011-2008 1 70,- Kč 11:15
C1 kadeti 15-16 let 2007-2006 2 70,- Kč 14:30
C2 kadetky 15-16 let 2007-2006 2 70,- Kč 14:30
D1 junioři 17-18 let 2005-2004 3 150,- Kč 14:30
D2 juniorky 17-18 let 2005-2004 2 150,- Kč 14:30
E muži 19-29 let 2003-1993 4 150,- Kč 12:00
ELITE muži bez omezení bez omezení 4 200,- Kč 12:00
F ženy 19-29 let 2003-1993 2 150,- Kč 14:30
G masters 1 muži 30-39 let 1992-1983 4 150,- Kč 12:00
H ladies 1 ženy 30-39 let 1992-1983 2 150,- Kč 14:30
I masters 2 muži 40-49 let 1982-1973 3 150,- Kč 14:30
J ladies 2 ženy 40 a více let 1982 a starší 2 150,- Kč 14:30
K masters 3 muži 50 a více let 1972 a starší 3 150,- Kč 14:30
U unisex 60 a více let 1962 a starší 2 70,- Kč 14:30

Na prvních třech XC závodech startují společně kategorie s počtem okruhů 1, 2(3) a 4. Starty tak probíhají ve čtyřech vlnách v době od 11:15 do 14:30.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po dojetí kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Bodování

Bodování seriálu (za 1 závod)
1. místo 15 bodů 6. místo 5 bodů
2. místo 13 bodů 7. místo 4 body
3. místo 11 bodů 8. místo 3 body
4. místo 9 bodů 9. místo 2 body
5. místo 7 bodů 10. místo 1 bod
 • Vítězem seriálu je ten, kdo se zúčastní nejméně dvou závodů seriálu a vytěží ve své kategorii nejvyšší počet bodů. V případě shody bodů na konci seriálu rozhoduje umístění v posledním závodě. Nejvyšší dosažitelný počet bodů je 60 (4×15).
 • Pořadí za 10. místem je hodnoceno 0 body.
 • Shoda časů v závodě znamená také shodu pořadí a bodů. Umístí-li se takto dva závodníci se stejným časem např. na pátém místě, pak následující závodník zaujímá místo sedmé a šestá pozice zůstává neobsazena.

Kategorie běh

kategorie popis od – do startovné běh samostatně startovné „bahnothlon“ (běh + bike)
P1 žáci žáci 12 – 15 2010 – 2007 50,- Kč 90,- Kč
P2 žákyně 12 – 15 2010 – 2007 50,- Kč 90,- Kč
S1 junioři 16 – 18 2006 – 2004 100,- Kč 200,- Kč
S2 juniorky 16 – 18 2006 – 2004 100,- Kč 200,- Kč
M muži do 39 2003 – 1983 100,- Kč 200,- Kč
M40 muži 40 – 49 1982 – 1973 100,- Kč 200,- Kč
M50 muži 50 – 59 1972 – 1963 100,- Kč 200,- Kč
M60 muži 60+ 1962 a starší 100,- Kč 150,- Kč
Z ženy do 34 2003 – 1988 100,- Kč 200,- Kč
Z35 ženy 35+ 1987 a starší 100,- Kč 200,- Kč

Na všech závodech startují společně všechny kategorie v 10:30.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po doběhu kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Propozice Canicross

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
 • Startovat mohou pouze zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
 • Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu spojen s opaskem běžce odpruženým vodítkem.
 • Jakákoliv agrese psa na trati i startu je nepřípustná, je trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude potrestáno diskvalifikací.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem
kategorie popis věk ročník startovné
MD muži 15 a více let 2007 a starší 100 Kč
ZD ženy 15 a více let 2007 a starší 100 Kč

Na všech závodech startují společně všechny kategorie v 10:00.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po doběhu kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Sdilej ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email