XC MICHAL 2024

REGISTRACE   /   TRASA   /   STRAVA XC BAHNO

23.3. 2024 

1. závod – XC Michal Sokolov

Prezence: od 09:00, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie.

Start je na parkovišti Koupaliště MICHAL Sokolov;

STARTOVNÉ: 

10:00 Canicross, DOSPĚLÍ – 100 Kč, na místě – 150 Kč

10:30 RUN startovné: DĚTI do 14 let – 50 Kč, DOSPĚLÍ – 100 Kč, na místě – 150 Kč

12:00 BIKE startovné: DĚTI do 14 let – 100 Kč, DOSPĚLÍ – 200 Kč, na místě – 250 Kč

Parametry okruhu: Délka – 6,7 km, převýšení – 160 m

Příjezd autem je možný z nedaleké dálnice K. Vary – Cheb : km 143 (možnost využití parkoviště v areálu).

Vyhlášení výsledků proběhne v místě konání průběžně po dojezdu kategorií.

Občerstvení bude, v ceně startovného je k dispozici balená voda a teplý čaj. Samozřejmě bude připraveno spousta dobrot, na které jste u nás v Sokolově zvyklí… A to třeba Kofola, expresíčko, Plznička, Birell nealko, klobásky, svařáček, groček a pod.

Časový program

10:00 Canicross 1 okruh
10:30 Běh 1 okruh
12:05 B1, B2 1 okruh
12:00 E, ELITE, G  4 okruhy
12:15 A1, A2 vlastní trať
12:00 D1, I, K 3 okruhy 
12:00 C1, C2, D2, F, H, J, U 2 okruhy

Kategorie MTB

kategorie popis věk od – do okruhů
XC
startovné starty XC
A kluci a holky 7-10 let 2016-2013 zdarma 12:15
B1 žáci 11-14 let 2012-2009 1 100,- Kč 12:05
B2 žákyně 11-14 let 2012-2009 1 100,- Kč 12:05
C1 kadeti 15-16 let 2008-2007 2 100,- Kč 12:00
C2 kadetky 15-16 let 2008-2007 2 100,- Kč 12:00
D1 junioři 17-18 let 2006-2005 3 200,- Kč 12:00
D2 juniorky 17-18 let 2006-2005 2 200,- Kč 12:00
E muži 19-29 let 2004-1994 4 200,- Kč 12:00
ELITE muži bez omezení bez omezení 4 200,- Kč 12:00
F ženy 19-29 let 2004-1994 2 200,- Kč 12:00
G masters 1 muži 30-39 let 1993-1984 4 200,- Kč 12:00
H ladies 1 ženy 30-39 let 1993-1984 2 200,- Kč 12:00
I masters 2 muži 40-49 let 1983-1974 3 200,- Kč 12:00
J ladies 2 ženy 40 a více let 1983 a starší 2 200,- Kč 12:00
K masters 3 muži 50 a více let 1973 a starší 3 200,- Kč 12:00
U unisex 60 a více let 1963 a starší 2 200,- Kč 12:00

Na prvních třech XC závodech startují společně kategorie s počtem okruhů 1, 2(3) a 4. Starty tak probíhají ve vlnách v době od 12:00 do 12:15.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po dojetí kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Bodování

Bodování seriálu (za 1 závod)
1. místo 15 bodů 6. místo 5 bodů
2. místo 13 bodů 7. místo 4 body
3. místo 11 bodů 8. místo 3 body
4. místo 9 bodů 9. místo 2 body
5. místo 7 bodů 10. místo 1 bod
 • Vítězem seriálu je ten, kdo se zúčastní nejméně dvou závodů seriálu a vytěží ve své kategorii nejvyšší počet bodů. V případě shody bodů na konci seriálu rozhoduje umístění v posledním závodě. Nejvyšší dosažitelný počet bodů je 60 (4×15).
 • Pořadí za 10. místem je hodnoceno 0 body.
 • Shoda časů v závodě znamená také shodu pořadí a bodů. Umístí-li se takto dva závodníci se stejným časem např. na pátém místě, pak následující závodník zaujímá místo sedmé a šestá pozice zůstává neobsazena.

Kategorie běh

kategorie popis od – do startovné běh samostatně
P1 žáci žáci 12 – 15 2011 – 2008 50,- Kč
P2 žákyně 12 – 15 2010 – 2008 50,- Kč
S1 junioři 16 – 18 2007 – 2005 100,- Kč
S2 juniorky 16 – 18 2007 – 2005 100,- Kč
M muži do 39 2004 – 1984 100,- Kč
M40 muži 40 – 49 1983 – 1974 100,- Kč
M50 muži 50 – 59 1973 – 1964 100,- Kč
M60 muži 60+ 1963 a starší 100,- Kč
Z ženy do 34 2004 – 1989 100,- Kč
Z35 ženy 35+ 1988 a starší 100,- Kč

Na všech závodech startují společně všechny kategorie v 10:30.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po doběhu kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Propozice Canicross

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
 • Startovat mohou pouze zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
 • Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu spojen s opaskem běžce odpruženým vodítkem.
 • Jakákoliv agrese psa na trati i startu je nepřípustná, je trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude potrestáno diskvalifikací.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem
kategorie popis věk ročník startovné
MD muži 15 a více let 2008 a starší 100 Kč
ZD ženy 15 a více let 2008 a starší 100 Kč

Na všech závodech startují společně všechny kategorie v 10:00.

Vyhlášení vítězů proběhnou bezprostředně po doběhu kategorií do cíle, respektive po odstartování další vlny kategorií. Prosíme všechny závodníky, aby se v té době zdržovali v prostoru cíle; vítěze proto, aby jim mohly být předány diplomy, ostatní proto, aby jim vytvořili důstojnou atmosféru.

Ostatní

 • Závodníkovi bude při prezentaci zapůjčeno měřící zařízení – čip. Za neodevzdaný čip se platí 500,- Kč.
 • Papírová startovní čísla (bez čipu) obdrží pouze nejmladší děti (kat. A – MTB), u kterých se nevyhodnocuje čas jízdy, ale pouze pořadí dojezdu. Tato čísla je nutno v cíli vrátit.
 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tratí, zejména v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Použití plášťů s hřeby (MTB) není povoleno.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Závodník (MTB), který má ztrátu jednoho a více okruhů je povinen umožnit bezpečné předjetí závodníkům s plným počtem okruhů a při předjíždění jim nijak nebránit a nepřekážet.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.
 • Závod se jede (běží) na vlastní nebezpečí. Podmínkou (MTB) je přilba. Závodník bez přilby nebude vpuštěn na start.
 • Závodník je povinen absolvovat trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se pokyny pořadatelů.
 • Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A (MTB), není-li pořadatelem určeno jinak. V opačném případě hrozí diskvalifikace závodníka.
 • Všechny žádáme, aby využili doporučených parkovišť (viz mapy), abychom mohli zajistit konání závodů i příště.