S-24: Časovka BIKE vs. RUN propozice

O putovní SAMOVAR :

Dva samostatné závody, připravené samostatně pro cyklisty a samostatně pro běžce !!!

Putovní SAMOVAR získá rychlejší v porovnání bajkerů a běžců …

TERMÍN      3. září 2021 , RUN  start 17:30   MTB start 18:00

PŘIHLÁŠKY 

 • elektronicky ZDE
 • osobně na místě závodu, do 17:00 RUN, 17:30 BIKE

STARTOVNÉ

 • DĚTI 100 Kč (4 Euro) , DOSPĚLÍ  150 Kč (7 Euro), Na místě 200 Kč (10 Euro)

Zahrnuje :  startovní číslo se jménem ( pro předem přihlášené), 1x polévka, 1x nápoj (účtujeme  zálohu na vratný kelímek 50 Kč), zdravotní a technickou pomoc, měření času, mytí kol, doprovodný kulturní program v areálu koupaliště. V případě neúčasti se startovné nevrací.

ZPŮSOB PLATBY

 • Platba :  do 1.09.2021 na účtu
 • Účet banky : RB, 918257002/5500
 • IBAN : CZ4455000000000918257002, BIC : RZBCCZPP

Variabilní symbol bude specifikován během přihlašování nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.

KATEGORIE

MTB : Závod je součástí CKK pohár MTB 2020 – start v 18:00

 • M12  Mladší žáci : 11 – 12 let (2008/2009 poloviční trasa časovky)
 • M14  Starší žáci : 13 – 14 let  (2006/2007  poloviční trasa časovky)
 • M16  Kadeti : 15 – 16 let  (2004/2005)
 • M18  Junioři : 17 – 18 let  (2002/2003)
 • M29  Muži Elite : 19 – 29 let (2001/1991)
 • M39  Muži Masters I :  30 – 39 let  (1990/1981)
 • M49  Muži Masters II : 40 – 49 let (1980/1971)
 • M59  Muži Masters III : 50 – 59 let (1970/1961)
 • M99  Muži Masters IV : 60+ (1960 a starší)
 • Z12   Mladší žákyně : 11 – 12 let  (2008/2009 poloviční trasa časovky)
 • Z14   Starší žákyně : 13 – 14 let  (2006/2007 poloviční trasa časovky)
 • Z16   Kadetky : 15 – 16 let  (2004/2005)
 • Z18   Juniorky : 17 – 18 let  (2002/2003)
 • Ž35   Ženy : 19 – 35 let  (2001/1985)
 • Z99   Ženy Masters : 35+  (1984 a starší)

RUN : Závod je součástí HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje 2020 –  start v 17:30

 • Muži do 39 let
 • Muži 40 – 49 let
 • Muži 50 let +
 • Ženy do 34 let
 • Ženy 35 let +

TRASA ZÁVODU    Trasa je společná pro všechny kategorie závodu

ke stažení : GPX  +  STRAVA.com

ČASOMÍRA    Zajišťuje SOKOTIME.CZ, Závod bude měřen čipy, každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.

POVINNÉ VYBAVENÍ     Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu ( platí jen pro bike )

PODMÍNKY ÚČASTI    Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice ( platí jen pro bike ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 • bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu
 • není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
 • závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Prohlášení účastníka závodu Sokolovská-24-MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

VÝSLEDKY   Konečná výsledková listina bude zveřejněna v prostoru cíle nejpozději 1,0 hodinu po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500 Kč / 20 Euro. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.

Sdilej ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email