Propozice_CZ…

TERMÍN :      7. září 2024  –  8. září 2024, start závodu 10:00 hod

AREÁL :           MICHAL SOKOLOV

1. PŘIHLÁŠKY:

elektronicky na internetové adrese: www.sokolovska24mtb.cz nebo osobně na místě závodu.

Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:

 • Do 31.07.2024 – snížená cena startovného.
 • Do 29.08.2024 – základní cena startovného.
 • Do 07.09.2024 – přihlášky a platby pouze v místě startu v době registrace a prezence závodu ( pátek 17:45 – 21:00 hod., sobota 7:00 – 8:30 hod.)

2.KATEGORIE :

Závod na 12 hodin

 • Sólo : Muži,  Ženy, Gravel
 • Dvojice : 2 tým Muži,  2 tým Ženy,  2 tým MIX

V případě, že se kategorie dvojice týmy zúčastní méně než 3 týmy, může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie Mix bude sloučena s kategorií Muži ).

Závod na 24 hodin

 • SÓLO : Muži U23,  Muži 24 – 39 let,  Muži 40 – 49 let,  Muži 50 – 59 let, Muži 60+, Ženy 18 – 39 let,  Ženy 40+, Gravel
 • DVOJICE : 2 tým Muži, 2 tým Muži,40+, 2 tým Ženy,  2 tým MIX, GRAVEL
 • ČTVEŘICE : 4 tým Muži,  4 tým Ženy,  4 tým MIX

V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4 členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií Muži).

3.STARTOVNÉ

Závod na 24 hodin :

 • Platba startovného bezhotovostně do 31.7.2024  4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1.500Kč (65Euro)  /  osoba – snížená cena startovného
 • Platba startovného bezhotovostně do 29.8.2024  4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1.800Kč (78Euro)  /  osoba – základní cena startovného
 • Platba startovného v místě závodu, hotově / kartou  6.9.2024 (17:45-21:00) + 7.9.2024  ( 7:00-8:30)  4-tým, 2-tým, jednotlivci = 2.000Kč (87Euro)  /  osoba

Zahrnuje :  startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu – kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 2 x nápoj (záloha na vratný kelímek 50 Kč ), zdravotní a technickou pomoc, měření času, mytí kol, doprovodný kulturní program v areálu koupaliště. V případě neúčasti se startovné nevrací.

Závod na 12 hodin :

 • Platba startovného do 31.7.2024  2-tým, jednotlivci = 1.275Kč (52Euro)  /  osoba – snížená cena startovného
 • Platba startovného  do 29.8.2024  2-tým, jednotlivci = 1.530Kč (65Euro)  / osoba – základní cena startovného
 • Platba startovného v místě závodu, hotově / kartou  6.9.2024 (17:45-21:00) + 7.9.2024  ( 7:00-8:30)  2-tým, jednotlivci = 1.700Kč (74Euro)  / osoba

Zahrnuje :  startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu – kompletně občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj (záloha na vratný kelímek 50 Kč ), zdravotní a technickou pomoc, měření času, mytí kol, doprovodný kulturní program v areálu koupaliště. V případě neúčasti se startovné nevrací.

ZPŮSOB PLATBY:

 • bezhotovostně na účet banky: RB, 918257002/5500
 • IBAN : CZ4455000000000918257002, SWIFT : RZBCCZPP

Variabilní symbol bude specifikován během přihlašování nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.

Změny :

Všechny změny je možno provést skrz email sokolovska24mtb@gmail.com do 29. 8. 2024 bezplatně. Poté už za poplatek 200 Kč ( 10Euro) na osobu. Totéž platí pro všechny změny na místě.

4. PODMÍNKY KLASIFIKACE PRO ZÁVOD NA 24 HODIN:

 • Klasifikováni budou pouze závodníci v kategorii SOLO a DUO, kteří ujedou alespoň 6 kol.
 • Klasifikování v kategorii 2-tým MIX + 4-tým MIX : dámská část týmu musí absolvovat minimálně 20% kol týmu.
 • Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících
 • Klasifikován bude pouze závodník ( jednotlivec nebo člen štafety ), který dokončí poslední kolo v časovém rozmezí od 09:00 do 10:45 hod. 
 • Pro závodníky v průběhu jízdy čas jsou zakázané hudební přehrávače, i v jednom uchu. Toto je důvodem k diskvalifikaci ze závodu.
 • Pokud má závodník mechanický problém a pokračujete v cestě nebo běží s kolem na trati až do konce okruhu, potom se mu tento okruh započítá.  Závodník musí udržovat fyzický kontakt s kolem. V případě, že si zkrátí trať do depa, v takovém případě nebude okruh započítán do výsledků. Závodník musí o tomto informovat časomíru.

5. TRASA ZÁVODU

Trasa je společná pro všechny kategorie závodu

6.STŘÍDÁNÍ

Střídání v týmu může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu určeném. Střídání je provedeno dotykem, případně předání štafetového kolíku, byl–li určen. Střídání jinde na trati není možné a je důvodem k diskvalifikaci. V průběhu střídání je zakázáno skákat dřevěné fošny, které vymezují střídací zónu. Závodník je povinen tyto překážky překonat pěšky.

7. AREÁL ZÁVODU

Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov, http://www.michal-sokolov.cz/

8.ČASOMÍRA

Zajišťuje S-24 https://www.sokolovska24mtb.cz/race/

Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.

9.POVINNÉ VYBAVENÍ

Závodit lze pouze na horských a gravel kolech v dobrém technickém stavu. Výjímky povoluje ředitelství závodu.  Každý účastník je povinen používat v době od 19:30 hod. do 06:30 hod., bude upřesněno ředitelem závodu při rozpravě, dostatečné osvětlení bílé vpředu a červené vzadu s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze trvale červeně svítit.

10.SERVIS KOL

Servis MOŽNÁ bude zajištěn od soboty 7.9.2024 do neděle 8.9.2024

11.PODMÍNKY ÚČASTI

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 • bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu
 • není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
 • závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Prohlášení účastníka závodu Sokolovská-24-MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

12.VÝSLEDKY 

Konečná výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,0 hodinu po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500 Kč / 20 Euro. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.